Več za manj... vsak dan!

Spletno mesto uporablja piškotke v namen oglaševanja in statistike, predvsem pa za vašo boljšo uporabniško izkušnjo. Izbrane nastavitve lahko kadarkoli spremenite v vašem brskalniku. Če jih ne prilagodite drugače, bomo piškote uporabili in shranili. Več informacij najdete v naši Politiki zasebnosti.

Informacije o obdelavi osebnih podatkov za pogodbenike


Upravljavec vaših osebnih podatkov:

Pepco, trgovina na drobno, d.o.o., Tržaška cesta 515, 1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenija.

Podatki za stik pooblaščene osebe za varstvo podatkov

Pepco je imenoval pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, na katero se lahko obrnete za vse zadeve glede obdelave osebnih podatkov in uveljavljanje pravic s tega področja.

Podatki za stik pooblaščene osebe za varstvo podatkov so naslednji:

Naslov: Pooblaščena oseba za varstvo podatkov Pepco, trgovina na drobno, d.o.o., Tržaška cesta 515, 1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenija.

E-poštni naslov: dpo@pepco.eu

Za katere namene se vaši osebni podatki obdelujejo?

Vaši osebni podatki se obdelujejo za naslednje namene: pravilno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, vključno s korespondenco, povpraševanji, naročili, naročilnicami, ki podjetju Pepco omogočajo izvajanje njegovega običajnega poslovanja, ohranjanje postopkov za obravnavo pritožb in zahtevkov, ohranjanje in upravljanje poslovnih odnosov, preprečevanje goljufij, zagotavljanje zaščite varnosti IT-sistemov, zagotavljanje skladnosti ter odločanje o zahtevkih ali njihovo obrambo.

Kako dolgo se bodo vaši osebni podatki hranili?

Vaši osebni podatki se bodo obdelovali, dokler ne bo pogodba med podjetjem Pepco in pogodbenikom prekinjena ali potekla in nato do izteka zastaralnega roka morebitnih zahtevkov ali obveznosti glede shranjevanja računov.

Kakšna je pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov?

Pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov so točke b), c) in f) prvega odstavka 6. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov ali GDPR) – obdelava je nujna zaradi izpolnitve pogodbe, skladnosti s pravnimi obveznostmi, ki veljajo za upravljavca, ali za namene zakonitih interesov upravljavca (izvajanje poslovanja).

Vir podatkov in obveznost glede njihovega deljenja

Če v imenu pogodbenika stopite v stik s podjetjem Pepco, vas obveščamo, da bo omenjeni pogodbenik podjetju Pepco posredoval vaše podatke zaradi izpolnjevanja pogodbe. Če so vaši osebni podatki posredovani neposredno podjetju Pepco, je njihovo nudenje prostovoljno, vendar nujno za pravilno izpolnjevanje pogodbe med podjetjem Pepco in pogodbenikom.

Kategorije obdelanih podatkov

Osebni podatki, ki so posredovani podjetju Pepco, vključujejo: ime, priimek, e-poštni naslov, telefonsko številko, poklic in morebitne druge podatke, ki so bili zaradi pogodbenih zahtev prostovoljno posredovani.

Kdo bo prejemnik vaših osebnih podatkov?

Vaši podatki se lahko posredujejo subjektom, ki obdelujejo osebne podatke na zahtevo upravljavca, kot so ponudniki IT-storitev, pravni svetovalci itd. Podatki so lahko posredovani tudi subjektom, ki spadajo v korporativno skupino podjetja Pepco in javnim organom, ki smejo dostopati do takšnih podatkov skladno z zakonodajo. Vaši podatki ne bodo predmet nobene avtomatske obdelave osebnih podatkov ali oblikovanja profilov.

Posredovanje podatkov zunaj Evropskega gospodarskega prostora

Vaši osebni podatki se ne bodo prenašali v tretje države zunaj Evropskega gospodarskega prostora ali mednarodne organizacije.

Kakšne pravice imate glede obdelave podatkov?

Glede obdelave svojih osebnih podatkov podjetja Pepco imate naslednje pravice:

  • pravico do dostopa do svojih podatkov, vključno s pravico do njihove kopije;
  • pravico do popravka svojih podatkov;
  • pravico do izbrisa svojih podatkov (v posebnih primerih);
  • pravico do vložitve pritožbe pri pooblaščenem organu, ki ureja varstvo osebnih podatkov;
  • pravico do omejitve obdelave svojih podatkov;
  • pravico do ugovora zoper obdelavo podatkov;
  • pravico do prenosa svojih podatkov v primeru avtomatizirane obdelave osebnih podatkov.