Več za manj... vsak dan!

Spletno mesto uporablja piškotke v namen oglaševanja in statistike, predvsem pa za vašo boljšo uporabniško izkušnjo. Izbrane nastavitve lahko kadarkoli spremenite v vašem brskalniku. Če jih ne prilagodite drugače, bomo piškote uporabili in shranili. Več informacij najdete v naši Politiki zasebnosti.

Podrobne informacije o obdelavi podatkov


Upravljavec vaših osebnih podatkov:

Pepco, trgovina na drobno, d.o.o., Tržaška cesta 515 1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenija.

Podatki za stik pooblaščene osebe za varstvo podatkov: 

Pepco je imenoval pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, na katero se je mogoče obrniti v primeru vseh zadev, ki zadevajo obdelavo osebnih podatkov in uveljavljanje s tem povezanih pravic.

Podatki za stik s pooblaščeno osebo za varstvo podatkov so:

Naslov: Pooblaščena oseba za varstvo podatkov

Pepco, trgovina na drobno, d.o.o., Tržaška cesta 515 1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenija.

E-naslov: dpo@pepco.eu

V kakšne namene se vaši osebni podatki obdelujejo? 

Vaši osebni podatki se bodo obdelovali za izdajo računov skladno z določbami Zakona o davku na dodano vrednost.

Kako dolgo bodo vaši osebni podatki shranjeni?

Osebni podatki oseb, ki zahtevajo izdajo računov, se bodo obdelovali, dokler ne poteče rok za zastaranje davčnega dolga, tj. po 10 letih od konca leta, ko je bil račun izdan. Po poteku zgoraj navedenega obdobja bodo vaši osebni podatki izbrisani.

Kakšna je pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov?

Pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov je točka c) prvega odstavka 6. člena uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (GDPR) v povezavi z Zakonom o davku na dodano vrednost– obdelava je nujna, da bi lahko upravljavec podatkov izpolnil svoje zakonsko predpisane obveznosti, tj. deljenje osebnih podatkov je potrebno za izdajo računa.

Obveznost zagotavljanja podatkov

Nudenje osebnih podatkov za namene izdaje računa je obvezno skladno z Zakonom o davku na dodano vrednost.

Komu bodo vaši osebni podatki posredovani?

Vaši osebni podatki bodo posredovani subjektom, ki obdelujejo osebne podatke v našem imenu, npr. podjetjem, ki nudijo IT-storitve, pri čemer takšni subjekti obdelujejo osebne podatke na podlagi pogodbe s Pepcom in samo v obsegu, dogovorjenem z upravljavcem podatkov.

Vaši osebni podatki bodo morda posredovani tudi subjektom, pooblaščenim za dostop do takšnih podatkov skladno z zakonom, npr. kadar takšno zahtevo poda organ kazenskega pregona skladno z veljavnimi pravnimi predpisi (npr. zaradi kazenske preiskave v teku).

Prenos podatkov zunaj Evropskega gospodarskega prostora

Vaši osebni podatki ne bodo preneseni tretjim državam zunaj Evropskega gospodarskega prostora.

Kakšne pravice imate glede obdelave osebnih podatkov?

V povezavi s svojimi osebnimi podatki, ki jih obdeluje Pepco, imate naslednje pravice:

  • pravico do dostopa do svojih podatkov in prejema določenih informacij glede njihove obdelave,
  • pravico do prejema kopij takšnih podatkov,
  • pravico do popravka svojih podatkov,
  • pravico do izbrisa svojih podatkov (v posebnih situacijah),
  • pravico do omejitve obdelave podatkov,
  • pravico do ugovora zoper obdelavo osebnih podatkov (v posebnih situacijah) in
  • pravico do prenosa podatkov.

Prav tako imate pravico do vložitve pritožbe pri informacijskem pooblaščencu, ki ureja varstvo osebnih podatkov v Sloveniji.

Za uveljavljanje zgoraj navedenih pravic pošljite e-sporočilo na naslov dpo@pepco.eu ali se obrnite na vodjo trgovine.