Priljubljene (0)

Moja trgovina

0

PRAVILA PROMOCIJSKE AKCIJE NA »3 ZA 2 PREMIUM HOME EDITION SVEČE«

PRAVILA PROMOCIJSKE AKCIJE NA »3 ZA 2 PREMIUM HOME EDITION SVEČE«

 

 

 • 1.

Splošne določbe

 

 1. Ta pravila (v nadaljnjem besedilu: »Pravila«) določajo splošne pogoje promocijske akcije »3 za 2 Premium Home Edition sveče« (v nadaljnjem besedilu: »Promocijska akcija«).

 

 1. Seznam izdelkov, ki so del promocije, je na voljo v Prilogi 1. tem Pravilom.

 

 1. Promotor Promocijske akcije je družba Pepco, trgovina na drobno, d.o.o., s sedežem na Tržaški cesti 515, 1351 Brezovica pri Ljubljani, vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, matična številka: 7176457000, z osnovnim kapitalom 260.000,00 EUR, ID za DDV: SI 35294515.

 

 1. Promocijska akcija poteka v vseh trgovinah verige Pepco, odprtih v Sloveniji v času njihovega obratovalnega časa (v nadaljnjem besedilu: »Trgovine Pepco«).

 

 1. Promocijska akcija poteka od 1.2.2024 do 7.2.2024, ali do poteka zalog izdelkov, ki jih pokriva Promocijska akcija (v nadaljnjem besedilu: »obdobje promocijske kampanje«).

 

 1. Promocijska akcija zajema vse izdelke kategorij, opredeljenih v Prilogi št. 1 Pravil (v nadaljnjem besedilu: »Promocijski izdelki«).

 

 

 • 2.

Pogoji in določila promocijske kampanje

 

 1. Udeleženec Promocijske akcije (v nadaljnjem besedilu: »udeleženec«) je lahko vsaka oseba, ki v času trajanja Promocijske akcije kupi v Trgovinah Pepco vsaj tri Promocijske izdelke (v nadaljnjem besedilu: »nabor izdelkov«) v enem nakupu (tj. nakup, evidentiran na posameznem davčnem računu oz. na posameznem računu z obračunanim DDV) pod pogoji, določenimi v Pravilih.

 

 1. Udeležencu, ki kupi nabor izdelkov v enem nakupu (nakup evidentiran na enem fiskalnem računu, tj. enem računu z obračunanim DDV), se upošteva popust v višini najugodnejšega vključenega v Promocijsko akcijo, in sicer tako, da sistem odšteje znesek najugodnejšega izdelka in se popust sorazmerno porazdeli na vse tri izbrane izdelke, ki so del nabora izdelkom Promocijske akcije.

 

 1. Udeleženec lahko v okviru ene transakcije (na enem računu ali enem DDV računu) kupi več promocijskih izdelkov.

 

 1. Popust se obračuna na blagajni. Popust se upošteva na cene, navedene na akcijskem seznamu izdelkov.

 

 1. Promotor določa, da je število promocijskih izdelkov v okviru promocijske akcije omejeno, dobavljivost posameznih promocijskih izdelkov pa se lahko v posameznih poslovalnicah Pepco razlikuje.

 

 1. Promocijske izdelke, kupljene v okviru Promocijske akcije, se lahko vrne v skladu s Pravili »jamstva vračila denarja«, ki so na voljo na www.pepco.si. V primeru vračila udeleženec prejme vračilo kupnine vrnjenega Promocijskega izdelka, upoštevajoč obračunan popust, tj. v znesku, ki je zapisano na davčnem računu.

 

 

 • 3.

Pritožbe

 

 1. V primeru, da je bila Promocijska akcija izvedena v nasprotju s pravili, ima udeleženec pravico vložiti pritožbo.

 

 1. Pritožba se lahko vloži v 30 dneh po dnevu, ko je udeleženec sodeloval v Promocijski akciji. Če se pritožba nanaša na stvarne napake kupljenega Promocijskega izdelka (artikel ima vidne ali skrite poškodbe/okvare), zahtevek udeleženec poda na način in v rokih, kot jih predpisuje Zakon o varstvu potrošnikov.

 

 1. Pritožba se lahko vloži:
 • po elektronski pošti, na elektronski naslov: info.hrsi@eu, oz
 • po pošti, na naslov: Pepco, trgovina na drobno, d.o.o., Tržaška cesta 515, 1351 Brezovica pri Ljubljani, oz.
 • v kateri koli Trgovini Pepco.

 

 1. Udeleženec mora v svoji pritožbi navesti svoje podatke, zaradi obvestitve o izidu postopka obravnavanja pritožbe, poleg tega pa mora navesti razlog za svojo pritožbo, opredeliti svoj zahtevek in opisati okoliščine, ki utemeljujejo vloženo pritožbo.

 

 1. Za poenostavitev postopka obravnave pritožb mora udeleženec svoji pritožbi priložiti fotokopijo ali skenirano kopijo dokazila o nakupu Promocijskih izdelkov v Trgovinah Pepco.

 

 1. Pritožbe obravnava Promotor. Udeleženec, ki je vložil pritožbo, bo prejel potrdilo Promotorja o prejemu svoje pritožbe nemudoma, vendar najkasneje v 8 dneh, o končni odločitvi pa bo obveščen v 15 dneh od dneva, ko je Promotor prejel pritožbo.

 

 1. Udeleženec bo o odločitvi glede svoje pritožbe obveščen v obliki, v kateri je vložil pritožbo, ali v kateri koli drugi obliki, o kateri se dogovorita udeleženec in Promotor.

 

Deli:

Zakaj se splača kupovati v Pepco?

Vedno smo blizu vas

Trgovine Pepco so na voljo skoraj po vsej državi.

Vedno nizke cene

V trgovinah Pepco noste našli vse kar potrebujete, po nizkih cenah.

Široka izbira

V trgovinah Pepco boste našli široko paleto izdelkov zase, svojo družino in dom.

Kupujte z zaupanjem

Imate 30-dnevno pravico vrnitve blaga v kateri koli trgovini v državi.