Igrače – 50 % na drugi izdelek / promocija velja od 15. 5. do 2. 6. / Podrobnosti o promociji v pravilih

Priljubljene

Moja trgovina

0

PRAVILA PROMOCIJSKE AKCIJE NA »DODATKI ZA VRT – 50% POPUSTA NA DRUGI IZDELEK«

PRAVILA PROMOCIJSKE AKCIJE NA »DODATKI ZA VRT – 50% POPUSTA NA DRUGI IZDELEK«

§ 1.
Splošne določbe

1. Ta pravila (v nadaljnjem besedilu: »Pravila«) določajo splošne pogoje promocijske akcije »Dodatki za vrt – 50% popusta na drugi izdelek« (v nadaljnjem besedilu: »Promocijska akcija«).

2. Seznam izdelkov, ki so del promocije, je na voljo v Prilogi 1. tem Pravilom.

3. Promocija ne velja za solarne svetilke in cvetlične lonce.

4. Promotor Promocijske akcije je družba Pepco, trgovina na drobno, d.o.o., s sedežem na Tržaški cesti 515, 1351 Brezovica pri Ljubljani, vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, matična številka: 7176457000, z osnovnim kapitalom 260.000,00 EUR, ID za DDV: SI 35294515.

5. Promocijska akcija poteka v vseh trgovinah verige PEPCO, odprtih v Sloveniji v času njihovega obratovalnega časa (v nadaljnjem besedilu: »Trgovine PEPCO«).

6. Promocijska akcija poteka od 23.4.2024 do 30.4.2024, ali do poteka zalog izdelkov, ki jih pokriva Promocijska akcija (v nadaljnjem besedilu: »obdobje promocijske kampanje«).

7. Promocijska akcija zajema vse izdelke kategorij, opredeljenih v Prilogi št. 1 Pravil (v nadaljnjem besedilu: »Promocijski izdelki«).

§ 2.
Pogoji in določila promocijske kampanje

1. Udeleženec Promocijske akcije (v nadaljnjem besedilu: »udeleženec«) je lahko vsaka oseba, ki v času trajanja Promocijske akcije kupi v Trgovinah PEPCO vsaj dva Promocijska izdelka (v nadaljnjem besedilu: »nabor izdelkov«) v enem nakupu (tj. nakup, evidentiran na posameznem davčnem računu oz. na posameznem računu z obračunanim DDV) pod pogoji, določenimi v Pravilih.

2. Udeležencu, ki kupi nabor izdelkov v enem nakupu (nakup evidentiran na enem fiskalnem računu, tj. enem računu z obračunanim DDV), se upošteva popust v višini ½ zneska cenejšega izdelka vključenega v Promocijsko akcijo, in sicer tako, da sistem odšteje 50% zneska ugodnejšega izdelka in se popust sorazmerno porazdeli na oba izbrana izdelka, ki sta del nabora izdelkov Promocijske akcije.

3. Udeleženec lahko v okviru ene transakcije (na enem računu ali enem DDV računu) kupi več promocijskih izdelkov.

4. Popust se obračuna na blagajni. Popust se upošteva na cene, navedene na akcijskem seznamu izdelkov.

5. Promotor določa, da je število promocijskih izdelkov v okviru promocijske akcije omejeno, dobavljivost posameznih promocijskih izdelkov pa se lahko v posameznih poslovalnicah PEPCO razlikuje.

6. Promocijske izdelke, kupljene v okviru Promocijske akcije, se lahko vrne v skladu s Pravili »jamstva vračila denarja«, ki so na voljo na www.pepco.si. V primeru vračila udeleženec prejme vračilo kupnine vrnjenega Promocijskega izdelka, upoštevajoč obračunan popust, tj. v znesku, ki je zapisano na davčnem računu.

§ 3.
Pritožbe

1. V primeru, da je bila Promocijska akcija izvedena v nasprotju s pravili, ima udeleženec pravico vložiti pritožbo.

2. Pritožba se lahko vloži v 30 dneh po dnevu, ko je udeleženec sodeloval v Promocijski akciji. Če se pritožba nanaša na stvarne napake kupljenega Promocijskega izdelka (artikel ima vidne ali skrite poškodbe/okvare), zahtevek udeleženec poda na način in v rokih, kot jih predpisuje Zakon o varstvu potrošnikov.

3. Pritožba se lahko vloži:
• po elektronski pošti, na elektronski naslov: info.hrsi@pepco.eu, oz
• po pošti, na naslov: Pepco, trgovina na drobno, d.o.o., Tržaška cesta 515, 1351 Brezovica pri Ljubljani, oz.
• v kateri koli Trgovini PEPCO.

4. Udeleženec mora v svoji pritožbi navesti svoje podatke, zaradi obvestitve o izidu postopka obravnavanja pritožbe, poleg tega pa mora navesti razlog za svojo pritožbo, opredeliti svoj zahtevek in opisati okoliščine, ki utemeljujejo vloženo pritožbo.

5. Za poenostavitev postopka obravnave pritožb mora udeleženec svoji pritožbi priložiti fotokopijo ali skenirano kopijo dokazila o nakupu Promocijskih izdelkov v Trgovinah PEPCO.

6. Pritožbe obravnava Promotor. Udeleženec, ki je vložil pritožbo, bo prejel potrdilo Promotorja o prejemu svoje pritožbe nemudoma, vendar najkasneje v 8 dneh, o končni odločitvi pa bo obveščen v 15 dneh od dneva, ko je Promotor prejel pritožbo.

7. Udeleženec bo o odločitvi glede svoje pritožbe obveščen v obliki, v kateri je vložil pritožbo, ali v kateri koli drugi obliki, o kateri se dogovorita udeleženec in Promotor.

§ 4.
Osebni podatki

1. Upravljavec osebnih podatkov udeležencev (»upravljavec«) v smislu Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, »GDPR«) je Promotor.

2. Pravice do varstva osebnih podatkov se lahko uveljavljajo prek pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov, ki je dosegljiva na info.hrsi@pepco.eu.

3. Osebni podatki udeležencev se obdelujejo za namen in v obsegu, ki je potreben za vodenje Promocijske akcije, na podlagi zakonitih interesov, ki jih upravljavec zasleduje v skladu s členom 6(1)(f) GDPR.

4. Razkritje osebnih podatkov je prostovoljno, vendar potrebno za zgoraj navedene namene, vključno z namenom in v obsegu, ki je potreben za izvajanje promocijske kampanje. Te informacije so strogo zaupne in jih uporablja samo upravljavec v skladu s politiko zasebnosti.

5. Osebni podatki se lahko dajo na razpolago subjektom, ki so pooblaščeni za njihovo prejemanje izključno na podlagi zakonskih določil.

6. Upravljavec lahko tretjim osebam zaupa obdelavo osebnih podatkov na podlagi pisne pogodbe izključno za namen, ki ga določi upravljavec in v obsegu, ki je potreben za vodenje Promocijske akcije, v skladu z 28. členom GDPR.

7. Osebni podatki ne bodo posredovani nobeni tretji državi ali mednarodni organizaciji.

8. Osebni podatki bodo shranjeni za obdobje, potrebno za doseganje ciljev, vključno z izvajanjem Promocijske akcije, za obdobje, potrebno za dokončanje te promocijske kampanje.

9. Udeleženec ima pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov in pravico do popravka ali izbrisa podatkov, do omejitve obdelave podatkov, do omejitve prenosljivosti podatkov in pravico do ugovora ali umika privolitve za takšno obdelavo osebnih podatkov v kateremkoli trenutku. Uveljavljanje pravice do preklica privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov pred umikom privolitve.

10. Udeleženci imajo pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si, tel. 00386 (0)1230 97 30, kadarkoli ocenijo, da je obdelava njihovih osebnih podatkov v nasprotju z določbami GDPR.

§ 5.
Končne določbe

1. Pravila promocijske akcije so dostopna v Trgovinah PEPCO in na spletni strani www.pepco.si.

2. Vsa vprašanja, ki niso urejena s tem pravilnikom, se urejajo skladno s slovensko zakonodajo.

3. Morebitne spore iz naslova izpolnjevanja obveznosti iz Promocijske akcije bo reševalo pristojno sodišče v Ljubljani.

Priloge:

– Priloga št. 1 – Kategorije izdelkov, ki sodelujejo v Promocijski akciji
– Priloga št. 2 – Kategorije izdelkov, izključene iz Promocijske akcije
– Priloga št. 3 – Pravilnik o združevanju akcijskih izdelkov v nabore izdelkov in način obračunavanja popusta

Priloga št. 1 – Kategorije izdelkov, ki sodelujejo v Promocijski akciji

• Dodatki za vrt, oziroma izdelki z naslednjimi številkami PLU:

204821 Spryskiwacz 500ml
271520 NARZEDZIA OGRODOWE 3 WZORY
299272 Narzędzia ogrodowe 3 szt.
331273 Rękawiczki ogrodowe basic 299274
331274 Narzędzia ogrodowe 3 szt. 299272
331837 Narzędzia ogrodowe zest 3 szt
333123 rękawiczki ogrodowe damskie miks kolorów 299275
346694 konewka metalowa mała 10*10*10cm,total length21.5cm
346696 Narzędzia ogrodowe zest 3 szt
346708 rękawiczki ogrodowe damskie miks kolorów 299275
346709 Rękawiczki ogrodowe basic 299274
346710 Rękawiczki ogrodowe dziecięce
346712 Szklarnia 25*14*20cm
348182 Narzędzia ogrodowe 3 szt. 299272
348495 Metal plant Table set/2
349711 Plastikowa konewka
350307 spryskiwacz do kwiatów 600ml
350898 mix kwiatów 4
350899 mix kwiatów przyjaznych dla owadów/
350900 kwiaty w jutowym worku/
350901 zioła do samodzielnej uprawy
353951 Sekator nożycowy Solid™ 6411501111029 / 353951
353952 Łopatka Solid™ 6411501310125 / 353952
353953 Kultywator Solid™ 6411501310149 / 353953
354728 ampułka innbio warzywa i zioła
354729 ampułka do kwiatów domowych i balkonowych
354730 Rzeżucha nasiona PL
354731 ORCHID POWER Odżywka do storczyków – dyspenser 50 aplik.
354732 Odżywka do roślin domowych – dyspenser 50 aplikatorów
354733 COMPLETE 2w1 Spray na choroby i szkodniki 500 ml
354734 COMPO COMPLETE Nawóz uniwersalny 500 ml
354735 COMPLETE spray do liści 500ml
602458 12-pack sztuczny bluszcz 25 m
602460 Podkładka do ogrodu pod kolana
602461 Nożyce do przycinania
602462 2-pak wiatraczków
602551 Rękawice ogrodowe nitr.
603362 Konewka Koni szary /zielony
603446 Hummus 0,5l
603447 Hummus 1L
603448 15g owies/ 15g oat
603449 10g Rzeżucha
603451 Kroplówka do storczyka
603452 Kroplówka do roślin zielonych
603507 Irygator do roślin w kształcie kaczuszki
603508 Konewka dla dzieci
603509 2-pak rozpylacz do wody 550 ml
604873 1-pak 5 szt. Narzędzi ogrodowych
605360 AG PLYN NA MSZYCE I INNE 500ML
606105 REGENCY FENCE
606106 Treliaż sztucznego bluszczu
606107 Dzwoneczki wietrzne
606108 BROS SIAT NA DRZWI 140X220 CZA
606109 BROS SIATKA NA OKNO 150X180 CZ
606110 1-pak 100 szt. Trytytki ogrodowe
606112 Garden Resin Ornaments with Solar
606113 Żywopłot do zawieszenia na ścianę 30×30
606114 Żywopłot do zawieszenia na ścianę 30×30 z kwiatami
606115 Insect house EXOTIC PATIO
606116 Bluszcz dekoracyjny 2mx1m
606117 1-pak 61 szt. etykietki do nasion + ołówek
606118 Narzędzia ogrodowe 3 szt. 299272
606119 Set of 2 windmills
606120 SPRAY BOTTLE 1 x 550ML
606121 3-pak ozdoba wisząca sun catcher EXOTIC PATIO
606122 2-pak wsparcie roślin ogrodniczych
606123 Żagiel trójkątny przeciwsłoneczny EXOTIC PATIO
606625 Rękawiczki ogrodowe dziecięce
606626 rękawiczki ogrodowe damskie miks kolorów 299275

Priloga št. 2 – Kategorije izdelkov, izključene iz Promocijske akcije

• Solarne svetilke in cvetlični lonci

Priloga št. 3 – Pravilnik o združevanju akcijskih izdelkov v nabore izdelkov in način obračunavanja popusta

Če kupec kupi katera koli 2 izdelka iz kategorij, ki jih zajema promocija in ki so navedeni v prilogi št. 1, prejme popust v višini ½ cene cenejšega izmed teh izdelkov. Ta popust se porazdeli na oba izbrana izdelka iz kompleta. Npr. na izdelke po ceni 20 EUR in 10 EUR kupec prejme popust v višini 5 EUR, ki se enakomerno porazdeli na oba izdelka (novi ceni sta: 17,50 EUR in 7,50 EUR).

Deli:

Zakaj se splača kupovati v Pepco?

Vedno smo blizu vas

Trgovine Pepco so na voljo skoraj po vsej državi.

Vedno nizke cene

V trgovinah Pepco noste našli vse kar potrebujete, po nizkih cenah.

Široka izbira

V trgovinah Pepco boste našli široko paleto izdelkov zase, svojo družino in dom.

Kupujte z zaupanjem

Imate 30-dnevno pravico vrnitve blaga v kateri koli trgovini v državi.