Priljubljene (0)

Moja trgovina

0

PRAVILA PROMOCIJSKE AKCIJE NA »POSODE IN ŠKATLE ZA SHRANJEVANJE – 50% POPUSTA NA DRUGI IZDELEK«

PRAVILA PROMOCIJSKE AKCIJE NA »POSODE IN ŠKATLE ZA SHRANJEVANJE – 50% POPUSTA NA DRUGI IZDELEK«

§ 1.
Splošne določbe

1. Ta pravila (v nadaljnjem besedilu: »Pravila«) določajo splošne pogoje promocijske akcije »Posode in škatle za shranjevanje – 50% popusta na drugi izdelek« (v nadaljnjem besedilu: »Promocijska akcija«).

2. Seznam izdelkov, ki so del promocije, je na voljo v Prilogi 1. tem Pravilom.

3. Promocija ne velja za posode za shranjevanje hrane.

4. Promotor Promocijske akcije je družba Pepco, trgovina na drobno, d.o.o., s sedežem na Tržaški cesti 515, 1351 Brezovica pri Ljubljani, vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, matična številka: 7176457000, z osnovnim kapitalom 260.000,00 EUR, ID za DDV: SI 35294515.

5. Promocijska akcija poteka v vseh trgovinah verige PEPCO, odprtih v Sloveniji v času njihovega obratovalnega časa (v nadaljnjem besedilu: »Trgovine PEPCO«).

6. Promocijska akcija poteka od 16.7.2024 do 29.7.2024, ali do poteka zalog izdelkov, ki jih pokriva Promocijska akcija (v nadaljnjem besedilu: »obdobje promocijske kampanje«).

7. Promocijska akcija zajema vse izdelke kategorij, opredeljenih v Prilogi št. 1 Pravil (v nadaljnjem besedilu: »Promocijski izdelki«).

§ 2.
Pogoji in določila promocijske kampanje

1. Udeleženec Promocijske akcije (v nadaljnjem besedilu: »udeleženec«) je lahko vsaka oseba, ki v času trajanja Promocijske akcije kupi v Trgovinah PEPCO vsaj dva Promocijska izdelka (v nadaljnjem besedilu: »nabor izdelkov«) v enem nakupu (tj. nakup, evidentiran na posameznem davčnem računu oz. na posameznem računu z obračunanim DDV) pod pogoji, določenimi v Pravilih.

2. Udeležencu, ki kupi nabor izdelkov v enem nakupu (nakup evidentiran na enem fiskalnem računu, tj. enem računu z obračunanim DDV), se upošteva popust v višini ½ zneska cenejšega izdelka vključenega v Promocijsko akcijo, in sicer tako, da sistem odšteje 50% zneska ugodnejšega izdelka in se popust sorazmerno porazdeli na oba izbrana izdelka, ki sta del nabora izdelkov Promocijske akcije.

3. Udeleženec lahko v okviru ene transakcije (na enem računu ali enem DDV računu) kupi več promocijskih izdelkov.

4. Popust se obračuna na blagajni. Popust se upošteva na cene, navedene na akcijskem seznamu izdelkov.

5. Promotor določa, da je število promocijskih izdelkov v okviru promocijske akcije omejeno, dobavljivost posameznih promocijskih izdelkov pa se lahko v posameznih poslovalnicah PEPCO razlikuje.

6. Promocijske izdelke, kupljene v okviru Promocijske akcije, se lahko vrne v skladu s Pravili »jamstva vračila denarja«, ki so na voljo na www.pepco.si. V primeru vračila udeleženec prejme vračilo kupnine vrnjenega Promocijskega izdelka, upoštevajoč obračunan popust, tj. v znesku, ki je zapisano na davčnem računu.

§ 3.
Pritožbe

1. V primeru, da je bila Promocijska akcija izvedena v nasprotju s pravili, ima udeleženec pravico vložiti pritožbo.

2. Pritožba se lahko vloži v 30 dneh po dnevu, ko je udeleženec sodeloval v Promocijski akciji. Če se pritožba nanaša na stvarne napake kupljenega Promocijskega izdelka (artikel ima vidne ali skrite poškodbe/okvare), zahtevek udeleženec poda na način in v rokih, kot jih predpisuje Zakon o varstvu potrošnikov.

3. Pritožba se lahko vloži:
• po elektronski pošti, na elektronski naslov: info.hrsi@pepco.eu, oz
• po pošti, na naslov: Pepco, trgovina na drobno, d.o.o., Tržaška cesta 515, 1351 Brezovica pri Ljubljani, oz.
• v kateri koli Trgovini PEPCO.

4. Udeleženec mora v svoji pritožbi navesti svoje podatke, zaradi obvestitve o izidu postopka obravnavanja pritožbe, poleg tega pa mora navesti razlog za svojo pritožbo, opredeliti svoj zahtevek in opisati okoliščine, ki utemeljujejo vloženo pritožbo.

5. Za poenostavitev postopka obravnave pritožb mora udeleženec svoji pritožbi priložiti fotokopijo ali skenirano kopijo dokazila o nakupu Promocijskih izdelkov v Trgovinah PEPCO.

6. Pritožbe obravnava Promotor. Udeleženec, ki je vložil pritožbo, bo prejel potrdilo Promotorja o prejemu svoje pritožbe nemudoma, vendar najkasneje v 8 dneh, o končni odločitvi pa bo obveščen v 15 dneh od dneva, ko je Promotor prejel pritožbo.

7. Udeleženec bo o odločitvi glede svoje pritožbe obveščen v obliki, v kateri je vložil pritožbo, ali v kateri koli drugi obliki, o kateri se dogovorita udeleženec in Promotor.

§ 4.
Osebni podatki

1. Upravljavec osebnih podatkov udeležencev (»upravljavec«) v smislu Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, »GDPR«) je Promotor.

2. Pravice do varstva osebnih podatkov se lahko uveljavljajo prek pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov, ki je dosegljiva na info.hrsi@pepco.eu.

3. Osebni podatki udeležencev se obdelujejo za namen in v obsegu, ki je potreben za vodenje Promocijske akcije, na podlagi zakonitih interesov, ki jih upravljavec zasleduje v skladu s členom 6(1)(f) GDPR.

4. Razkritje osebnih podatkov je prostovoljno, vendar potrebno za zgoraj navedene namene, vključno z namenom in v obsegu, ki je potreben za izvajanje promocijske kampanje. Te informacije so strogo zaupne in jih uporablja samo upravljavec v skladu s politiko zasebnosti.

5. Osebni podatki se lahko dajo na razpolago subjektom, ki so pooblaščeni za njihovo prejemanje izključno na podlagi zakonskih določil.

6. Upravljavec lahko tretjim osebam zaupa obdelavo osebnih podatkov na podlagi pisne pogodbe izključno za namen, ki ga določi upravljavec in v obsegu, ki je potreben za vodenje Promocijske akcije, v skladu z 28. členom GDPR.

7. Osebni podatki ne bodo posredovani nobeni tretji državi ali mednarodni organizaciji.

8. Osebni podatki bodo shranjeni za obdobje, potrebno za doseganje ciljev, vključno z izvajanjem Promocijske akcije, za obdobje, potrebno za dokončanje te promocijske kampanje.

9. Udeleženec ima pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov in pravico do popravka ali izbrisa podatkov, do omejitve obdelave podatkov, do omejitve prenosljivosti podatkov in pravico do ugovora ali umika privolitve za takšno obdelavo osebnih podatkov v kateremkoli trenutku. Uveljavljanje pravice do preklica privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov pred umikom privolitve.

10. Udeleženci imajo pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si, tel. 00386 (0)1230 97 30, kadarkoli ocenijo, da je obdelava njihovih osebnih podatkov v nasprotju z določbami GDPR.

§ 5.
Končne določbe

1. Pravila promocijske akcije so dostopna v Trgovinah PEPCO in na spletni strani www.pepco.si.

2. Vsa vprašanja, ki niso urejena s tem pravilnikom, se urejajo skladno s slovensko zakonodajo.

3. Morebitne spore iz naslova izpolnjevanja obveznosti iz Promocijske akcije bo reševalo pristojno sodišče v Ljubljani.

Priloge:

– Priloga št. 1 – Kategorije izdelkov, ki sodelujejo v Promocijski akciji
– Priloga št. 2 – Kategorije izdelkov, izključene iz Promocijske akcije
– Priloga št. 3 – Pravilnik o združevanju akcijskih izdelkov v nabore izdelkov in način obračunavanja popusta

Priloga št. 1 – Kategorije izdelkov, ki sodelujejo v Promocijski akciji

• Plastične posode in škatle, škatle iz ratana, posode za perilo, ozirom izdelki z naslednjimi številkami PLU:

601973
601974
347704
350098
347702
347705
347707
336996
347700
602288
602287
601972
336997
602285
602286
601021
601017
292664
346471
601023
601897
601016
292661
601024
350809
601025
609484
345703
337021
601022
345704
330760
346487
337574
350872
348006
346488
330759
346468
609485
330758
308644
348007
337022
346479
331517
337573
354697
333294
330785
346480
331987
350410
354698
308643
346478
354699
337001
336998
346473
341386
308641
341385
337015
337011
263248
337020
336999
337000
338556
330764
346474
330777
337026
291452
337027
311303
258812
330761
291448
328339
330762
338557
315931
311730
316953
308642
319842
336995
325230
315933
315938
330779
315073
319847
325247
319843
319872
311740
330780
319846
292231
316969
316952
311741
325229
319844
315940
319850
315935
315075
319841
325228
319849
292221
315074
319795
347985
330757
347703
347701
347706
347694
319802
601934
319800
610261
610263
610262
610260
610269
610268
346484
346467
347695
330773
330782
319803
271950
330783
317785
284352
319859
330770
319856
315951
328143
319855
315952
319857
325237
322259
319858
301874
315953
325238
271953
319853
311027
311023
311636
311026
276617
330772
325223
301870
336988
330766
609166
601454
606301

Priloga št. 2 – Kategorije izdelkov, izključene iz Promocijske akcije

• Posode za shranjevanje hrane

Priloga št. 3 – Pravilnik o združevanju akcijskih izdelkov v nabore izdelkov in način obračunavanja popusta

Če kupec kupi katera koli 2 izdelka iz kategorij, ki jih zajema promocija in ki so navedeni v prilogi št. 1, prejme popust v višini ½ cene cenejšega izmed teh izdelkov. Ta popust se porazdeli na oba izbrana izdelka iz kompleta. Npr. na izdelke po ceni 20 EUR in 10 EUR kupec prejme popust v višini 5 EUR, ki se enakomerno porazdeli na oba izdelka (novi ceni sta: 17,50 EUR in 7,50 EUR).

Deli:

Zakaj se splača kupovati v Pepco?

Vedno smo blizu vas

Trgovine Pepco so na voljo skoraj po vsej državi.

Vedno nizke cene

V trgovinah Pepco noste našli vse kar potrebujete, po nizkih cenah.

Široka izbira

V trgovinah Pepco boste našli široko paleto izdelkov zase, svojo družino in dom.

Kupujte z zaupanjem

Imate 30-dnevno pravico vrnitve blaga v kateri koli trgovini v državi.