Priljubljene (0)

Moja trgovina

0

PRAVILA PROMOCIJSKE AKCIJE NA »PRIBOR ZA ŽAR, KOZARCI ZA ENOKRATNO UPORABO, KROŽNIKI ZA ENOKRATNO UPORABO IN PAPIRNATI PRTIČKI– 50% POPUSTA NA DRUGI IZDELEK«

PRAVILA PROMOCIJSKE AKCIJE NA »PRIBOR ZA ŽAR, KOZARCI ZA ENOKRATNO UPORABO, KROŽNIKI ZA ENOKRATNO UPORABO IN PAPIRNATI PRTIČKI– 50% POPUSTA NA DRUGI IZDELEK«

§ 1.
Splošne določbe
1.Ta pravila (v nadaljnjem besedilu: »Pravila«) določajo splošne pogoje promocijske akcije »Pribor za žar, kozarci za enokratno uporabo, krožniki za enokratno uporabo in papirnati prtički– 50% popusta na drugi izdelek« (v nadaljnjem besedilu: »Promocijska akcija«).

2.Seznam izdelkov, ki so del promocije, je na voljo v Prilogi 1. tem Pravilom.

3.Promotor Promocijske akcije je družba Pepco, trgovina na drobno, d.o.o., s sedežem na Tržaški cesti 515, 1351 Brezovica pri Ljubljani, vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, matična številka: 7176457000, z osnovnim kapitalom 260.000,00 EUR, ID za DDV: SI 35294515.

4.Promocijska akcija poteka v vseh trgovinah verige PEPCO, odprtih v Sloveniji v času njihovega obratovalnega časa (v nadaljnjem besedilu: »Trgovine PEPCO«).

5.Promocijska akcija poteka od 18.7.2024 do 24.7.2024, ali do poteka zalog izdelkov, ki jih pokriva Promocijska akcija (v nadaljnjem besedilu: »obdobje promocijske kampanje«).

6.Promocijska akcija zajema vse izdelke kategorij, opredeljenih v Prilogi št. 1 Pravil (v nadaljnjem besedilu: »Promocijski izdelki«).

§ 2.
Pogoji in določila promocijske kampanje

1.Udeleženec Promocijske akcije (v nadaljnjem besedilu: »udeleženec«) je lahko vsaka oseba, ki v času trajanja Promocijske akcije kupi v Trgovinah PEPCO vsaj dva Promocijska izdelka (v nadaljnjem besedilu: »nabor izdelkov«) v enem nakupu (tj. nakup, evidentiran na posameznem davčnem računu oz. na posameznem računu z obračunanim DDV) pod pogoji, določenimi v Pravilih.

2.Udeležencu, ki kupi nabor izdelkov v enem nakupu (nakup evidentiran na enem fiskalnem računu, tj. enem računu z obračunanim DDV), se upošteva popust v višini ½ zneska cenejšega izdelka vključenega v Promocijsko akcijo, in sicer tako, da sistem odšteje 50% zneska ugodnejšega izdelka in se popust sorazmerno porazdeli na oba izbrana izdelka, ki sta del nabora izdelkov Promocijske akcije.

3.Udeleženec lahko v okviru ene transakcije (na enem računu ali enem DDV računu) kupi več promocijskih izdelkov.

4.Popust se obračuna na blagajni. Popust se upošteva na cene, navedene na akcijskem seznamu izdelkov.

5.Promotor določa, da je število promocijskih izdelkov v okviru promocijske akcije omejeno, dobavljivost posameznih promocijskih izdelkov pa se lahko v posameznih poslovalnicah PEPCO razlikuje.

6.Promocijske izdelke, kupljene v okviru Promocijske akcije, se lahko vrne v skladu s Pravili »jamstva vračila denarja«, ki so na voljo na www.pepco.si. V primeru vračila udeleženec prejme vračilo kupnine vrnjenega Promocijskega izdelka, upoštevajoč obračunan popust, tj. v znesku, ki je zapisano na davčnem računu.

§ 3.
Pritožbe

1.V primeru, da je bila Promocijska akcija izvedena v nasprotju s pravili, ima udeleženec pravico vložiti pritožbo.

2.Pritožba se lahko vloži v 30 dneh po dnevu, ko je udeleženec sodeloval v Promocijski akciji. Če se pritožba nanaša na stvarne napake kupljenega Promocijskega izdelka (artikel ima vidne ali skrite poškodbe/okvare), zahtevek udeleženec poda na način in v rokih, kot jih predpisuje Zakon o varstvu potrošnikov.

3.Pritožba se lahko vloži:
•po elektronski pošti, na elektronski naslov: info.hrsi@pepco.eu, oz
•po pošti, na naslov: Pepco, trgovina na drobno, d.o.o., Tržaška cesta 515, 1351 Brezovica pri Ljubljani, oz.
•v kateri koli Trgovini PEPCO.

4.Udeleženec mora v svoji pritožbi navesti svoje podatke, zaradi obvestitve o izidu postopka obravnavanja pritožbe, poleg tega pa mora navesti razlog za svojo pritožbo, opredeliti svoj zahtevek in opisati okoliščine, ki utemeljujejo vloženo pritožbo.

5.Za poenostavitev postopka obravnave pritožb mora udeleženec svoji pritožbi priložiti fotokopijo ali skenirano kopijo dokazila o nakupu Promocijskih izdelkov v Trgovinah PEPCO.

6.Pritožbe obravnava Promotor. Udeleženec, ki je vložil pritožbo, bo prejel potrdilo Promotorja o prejemu svoje pritožbe nemudoma, vendar najkasneje v 8 dneh, o končni odločitvi pa bo obveščen v 15 dneh od dneva, ko je Promotor prejel pritožbo.

7.Udeleženec bo o odločitvi glede svoje pritožbe obveščen v obliki, v kateri je vložil pritožbo, ali v kateri koli drugi obliki, o kateri se dogovorita udeleženec in Promotor.

§ 4.
Osebni podatki

1.Upravljavec osebnih podatkov udeležencev (»upravljavec«) v smislu Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, »GDPR«) je Promotor.

2.Pravice do varstva osebnih podatkov se lahko uveljavljajo prek pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov, ki je dosegljiva na info.hrsi@pepco.eu.

3.Osebni podatki udeležencev se obdelujejo za namen in v obsegu, ki je potreben za vodenje Promocijske akcije, na podlagi zakonitih interesov, ki jih upravljavec zasleduje v skladu s členom 6(1)(f) GDPR.

4.Razkritje osebnih podatkov je prostovoljno, vendar potrebno za zgoraj navedene namene, vključno z namenom in v obsegu, ki je potreben za izvajanje promocijske kampanje. Te informacije so strogo zaupne in jih uporablja samo upravljavec v skladu s politiko zasebnosti.
5.Osebni podatki se lahko dajo na razpolago subjektom, ki so pooblaščeni za njihovo prejemanje izključno na podlagi zakonskih določil.

6.Upravljavec lahko tretjim osebam zaupa obdelavo osebnih podatkov na podlagi pisne pogodbe izključno za namen, ki ga določi upravljavec in v obsegu, ki je potreben za vodenje Promocijske akcije, v skladu z 28. členom GDPR.

7.Osebni podatki ne bodo posredovani nobeni tretji državi ali mednarodni organizaciji.

8.Osebni podatki bodo shranjeni za obdobje, potrebno za doseganje ciljev, vključno z izvajanjem Promocijske akcije, za obdobje, potrebno za dokončanje te promocijske kampanje.

9.Udeleženec ima pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov in pravico do popravka ali izbrisa podatkov, do omejitve obdelave podatkov, do omejitve prenosljivosti podatkov in pravico do ugovora ali umika privolitve za takšno obdelavo osebnih podatkov v kateremkoli trenutku. Uveljavljanje pravice do preklica privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov pred umikom privolitve.

10.Udeleženci imajo pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si, tel. 00386 (0)1230 97 30, kadarkoli ocenijo, da je obdelava njihovih osebnih podatkov v nasprotju z določbami GDPR.

§ 5.
Končne določbe

1.Pravila promocijske akcije so dostopna v Trgovinah PEPCO in na spletni strani www.pepco.si.
2.Vsa vprašanja, ki niso urejena s tem pravilnikom, se urejajo skladno s slovensko zakonodajo.

3.Morebitne spore iz naslova izpolnjevanja obveznosti iz Promocijske akcije bo reševalo pristojno sodišče v Ljubljani.

Priloge:
– Priloga št. 1 – Kategorije izdelkov, ki sodelujejo v Promocijski akciji
– Priloga št. 2 – Pravilnik o združevanju akcijskih izdelkov v nabore izdelkov in način obračunavanja popusta
Priloga št. 1 – Kategorije izdelkov, ki sodelujejo v Promocijski akciji

Pribor za žar, kozarci za enokratno uporabo, krožniki za enokratno uporabo in papirnati prtički in izdelki z naslednjimi številkami PLU.
615269
615270
349862
349681
607643
605941
344826
334390
605339
349863
597873
349683
594288
597872
334391
605338
594289
346559
349864
349682
605940
605942
348092
344827
349904
346073
344538
349718
599458
599687
605502
327619
349685
344534
334402
605335
596292
596294
349717
599440
327618
349809
599436
605340
596295
605337
349722
345288
349831
349873
614483
605498
596287
346408
348094
601713
349834
349719
599435
349832
349905
605336
605500
349807
349874
352042
352045
349861
601712
599688
605344
352046
605511
341271
341270
599456
345187
341269
324100
341719
610404
341143
612039
601256
330051
599457
609874
597591
605519
339218
599437
605946
352044
330049
599439
599503
605501
349894
349835
352043
349833
349790
349908
606125
606138
606126
349189
606103
349197
349190
609397
609396
349191
606134
349198
606127
Priloga št. 2 – Pravilnik o združevanju akcijskih izdelkov v nabore izdelkov in način obračunavanja popusta
Če kupec kupi katera koli 2 izdelka iz kategorij, ki jih zajema promocija in ki so navedeni v prilogi št. 1, prejme popust v višini ½ cene cenejšega izmed teh izdelkov. Ta popust se porazdeli na oba izbrana izdelka iz kompleta. Npr. na izdelke po ceni 20 EUR in 10 EUR kupec prejme popust v višini 5 EUR, ki se enakomerno porazdeli na oba izdelka (novi ceni sta: 17,50 EUR in 7,50 EUR).

Deli:

Zakaj se splača kupovati v Pepco?

Vedno smo blizu vas

Trgovine Pepco so na voljo skoraj po vsej državi.

Vedno nizke cene

V trgovinah Pepco noste našli vse kar potrebujete, po nizkih cenah.

Široka izbira

V trgovinah Pepco boste našli široko paleto izdelkov zase, svojo družino in dom.

Kupujte z zaupanjem

Imate 30-dnevno pravico vrnitve blaga v kateri koli trgovini v državi.